Home

Rick ECU Repair Co.,Ltd.

งานซ่อม ECU เป็นงานซึ่งใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เรามีเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถรับประกันได้ว่าการซ่อม ECU ของเราเชื่อถือได้ สำหรับรถยนต์ Mercedes Benz

การบริการงานซ่อมโดยช่างผู้ชำนาญงาน และมีประสบการณ์ในการทำงานมากว่า 30 ปี ในยุโรป และเกี่ยวกับอาชีพซ่อมรถยนต์ Mercedes Benz มากกว่า 20 ปี ของการทำงานใน Workshop เราต้องการทำงานให้มีคุณภาพและเป็นที่เชื่อถือได้

การซ่อม ECU มีผู้ซ่อมจำนวนมากไม่รู้เกี่ยวกับวงจรอิเลคทรอนิกส์ภายใน ECU จึงซ่อมโดยการทดลองสลับเปลี่ยนชิ้นส่วนเก่าภายใน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ปัญหาที่ไม่ถูกต้อง

Rick’s ECU repair เรามีเครื่องมือที่ทันสมัย จึงมั่นใจได้ว่าการซ่อม ECU โดยช่างผู้ชำนาญงานวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของอาการที่เสียได้อย่างถูกต้อง

ในการซ่อมทุกครั้งเราจะทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในให้ใหม่ เราจึงกล้ารับประกันนานถึง 1 ปี